Dobrý ročník - grafické štúdio


grafika

Často sa stretávam od náhodných pouličných známych (alebo aj tých menej náhodných a menej pouličných) s otázkou: "Čo je to ten grafický dizajn, ktorý robíš, to tvoríš akože billboardy?"

... a ani sa im nečudujem.

Veď ani ja sa nepočítam medzi ľudí, ktorí všetko vedia, všade boli a od všetkého majú kľúče, a tak by som sa na tomto mieste rada venovala teoretickému uchopovaniu pojmov ako je "grafika", "grafický dizajn", (eventuálne "dobrý grafický dizajn"), "Corporate identity", etc. a hľadaniu "miesta" grafického dizajnu v systéme súčasnej trhovej a komzumnej spoločnosti.

/autor: MM/


Fenomén logotypu v elektronických médiách

V dnešnej dobe už nie je logotyp to čo býval. Už dávno sa naň nekladú tie "mierne" požiadavky ako v čoraz dávnejších "printových" dobách. Máme tu digi-blogi-virtual svet v ktorom sa otvárajú logotypom nové viziálne možnosti a taktiež sa kladú aj nové obmedzenia (napr. čitateľnosť pri malom rozlíšení).

Jedným zo spomínaných nových prístupov k riešeniu logotypu v elektronických médiách je zaujatie ďalších zmyslov užívateľa logotypu. Už to nie je len pozorovateľ, už je to aj poslucháč, hráč...


Voilá, o čom tu vlastne hovorím?...

/autor: MP/