Dobrý ročník - grafické štúdio


Ste tu dobre.

... vo virtuálnom priestore teórií, úvah, i prezentácií grafického dizajnu.

Sme grafickým štúdiom, ktoré

... vytvorí uchopiteľnú identitu Vašej filozofii...

...alebo len "prostú" ľúbivú novoročenku s bilanciou toho minulého dobrého ročníka...

Zadanie je na Vás.